21 март 2009

Авторски права

Всичко публикувано в този блог е измислено, събрано, преведено и/или преработено от нас.

Всички текстове се разпространяват под лиценза Creative Commons 2.5.

Това значи, че можете да ги ползвате свободно - стига да ни споменавате ясно като автори, а този блог като източник.